Yoga

Mijn yogalessen zijn een mix van Hatha yoga, Yinyoga, Feldenkrais en elementen van Kinesiologie. In mijn lessen ben ik gericht op bewegen met aandacht, ontspanning zoeken in de uitdaging (Yinyoga) ondersteund door de ademhaling, het vinden van innerlijke rust en het ervaren van de meditatieve kant van Yoga.

De lessen zijn voor iedereen toegankelijk, omdat ze zijn afgestemd op ieders mogelijkheden. De lessen duren een uur en eindigen met een ontspanning.

Soms is individuele begeleiding gewenst. Daar kan dan een aparte afspraak voor worden gemaakt.

Cursus duur
Het cursusjaar loopt van september tot juli.
Inschrijving vindt plaats voor een hele cursus. Besluit je om tussentijds te stoppen, houd dan rekening met een maand opzegtermijn.

Lestijden
Er is eenmaal in de week gedurende een uur les. Het is altijd mogelijk een proefles te volgen. Elk moment kan begonnen worden met de yogalessen. In de zomer zijn er buitenlessen, aanmelden verplicht.

Kleding
Draag gemakkelijke, loszittende kleding. Neem een badlaken mee.

Lestijden

Maandag:
09:30 – 10:30 uur
11:00 – 12:00 uur

Woensdag:
19:00 – 20:00 uur
20:30 – 21:30 uur

Tijdens de lockdown zijn de lessen online via Zoom. Neem contact op als je wilt deelnemen.

Verzuim
Als je van te voren weet, dat je een les niet kunt bijwonen, meldt dit dan zo spoedig mogelijk, per e-mail of telefonisch. Dat geeft een ander de gelegenheid een les in te halen. Zelf kun je in dat geval ook een afspraak maken om die les in te halen.
Het lesgeld loopt door, maar inhalen is dus mogelijk (uiteraard alleen als er plaats is).

Vrije dagen
Door vakantie- en feestdagen vallen er lessen uit.

Kosten
Het lesgeld bedraagt € 37,50 per maand. Het kan maandelijks of in termijnen worden voldaan. Betaling aan het begin van de maand/cursus, contant of door overmaking op bankrekeningnr.
NL54 TRIO 0212 3840 58 
ten name van: A. Smeerdijk